Horecaondernemer aansprakelijk voor niet afgedragen loonheffing van schoonmaakbedrijf

Het personeel van een schoonmaakbedrijf stond niet onder leiding en toezicht van de horecaondernemer die eigenaar was van de restaurants die door het schoonmaakbedrijf werden schoongemaakt. Daarom was geen sprake van inlenersaansprakelijkheid van de horecaondernemer. Maar de horecaondernemer moest toch de niet afgedragen loonheffing van het schoonmaakbedrijf toch betalen omdat de horecaondernemer werd gezien als een zogenaamde “eigenbouwer” in de zin van de ketenaansprakelijkheid. Een horecaondernemer was eigenaar van een zestal restaurants in het centrum van Amsterdam. Deze restaurants w...
Lees verder

Horecawerkgever moet oproepkracht loon doorbetalen ondanks coronamaatregelen

De loonbetalingsverplichting die een werkgever aan een oproepkracht had, gold ook voor de periode waarin de werkgever geen werk voor de werknemer had als gevolg van de coronamaatregelen van de overheid. Bij een bedrijf dat de horeca verzorgt bij evenementen werkt sinds maart 2013 een werknemer die op oproepbasis werkzaam is als medewerker bediening. De arbeidsovereenkomst, waarop de CAO voor de horeca van toepassing is, geldt door stilzwijgende verlenging inmiddels voor onbepaalde tijd. In juni 2020 schrijft de werkgever de werknemer aan met de mededeling dat er geen werk meer is en dat de werknemer da...
Lees verder

Overtreding van geheimhoudingsbeding door te spreken over loongeschil?

Het geheimhoudingsbeding dat de werkneemster verbood te spreken over bijzonderheden van de werkgever, had geen betrekking op het geschil met de werkgever betreffende de verrekening van minuren bij uitdiensttreding. Bij een contractcateraar werkt een werkneemster die als medewerker horeca is gedetacheerd bij één van de cliënten van die cateraar. De werkneemster werkt bij die cliënt in het bedrijfsrestaurant. Op 4 januari 2018 zegt de werkneemster haar arbeidsovereenkomst op met ingang van 5 februari 2018. De werkgever laat daarop weten dat de opzegtermijn eindigt op 28 februari 2018 ...
Lees verder

Ontslag (op staande voet) wegens omhelzen van collega in strijd met coronaregels?

Ondanks dat het gedrag van de werknemer provocerend werd geacht, vormde de omhelzing van een collega die in strijd was met de coronaregels geen dringende reden voor een ontslag op staande voet. Omdat de werknemer al vaker was gewaarschuwd wegens overtreding van bedrijfsvoorschriften, werd de arbeidsovereenkomst wel alsnog ontbonden wegens een verstoorde arbeidsverhouding. Bij een keten van garagebedrijven werkte een werknemer die als supervisor de leiding had over een filiaal. De werknemer was al sinds 1986 in dienst van de werkgever en al diverse keren gewaarschuwd wegens het na sluitingstijd van het ...
Lees verder

Werkgever mag eisen dat werknemer tatoeages bedekt

Gelet op het feit dat de werknemer in zijn functie neutraliteit moet uitstralen, mag de werkgever van de werknemer verlangen dat hij zijn tatoeages bedekt. Bij een openbaar vervoersbedrijf was een werknemer werkzaam in de functie van controleur. De werknemer had daarbij de status van bijzonder opsporingsambtenaar. De werkgever had in 2018 beleid bekend gemaakt op grond waarvan bijzondere opsporingsambtenaren geacht werden tatoeages te bedekken als zij in uniform in dienst waren. Als zij in burgerkleding in dienst waren, hoefde dat niet. Volgens de werkgever is het beleid dat gericht is op het creë...
Lees verder

Recht op loon van oproepkracht die niet werkt in verband met coronamaatregelen

De omvang van een loonvordering van een oproepkracht die tijdens de lockdown als gevolg van de coronamaatregelen niet had gewerkt, moest niet bepaald worden op grond van de gemiddelde arbeidsomvang in 2019, mede omdat de werknemer kort tevoren een aanbod voor een vaste arbeidsomvang die op dat gemiddelde was gebaseerd had afgewezen. De loondoorbetaling werd door de rechter gebaseerd op de gemiddelde arbeidsomvang van de laatste drie maanden. Een werknemer werkte sinds 25 maart 2017 op basis van een nulurencontract als toeristengids. In januari 2020 had de werkgever het door invoering van de Wet arbeids...
Lees verder

Werken in ploegendienst is na 32 jaar geen arbeidsvoorwaarde geworden

Een werkgever mocht een werknemer overplaatsen van ploegendienst naar dagdienst, omdat het veelvuldige ziekteverzuim van de werknemer in de dagdienst beter op te vangen was. Dat de werknemer al 32 jaar in ploegendienst werkte en dat de ploegentoeslag een aanzienlijk deel van zijn inkomen uitmaakte, stond daaraan niet in de weg. Bij een bedrijf in de metaalindustrie was in 1987 een werknemer in dienst gekomen, die sinds zijn indiensttreding in ploegendienst had gewerkt. In de arbeidsovereenkomst was toen opgenomen dat de werknemer in ploegendienst zou werken als de werkgever de werknemer daartoe zou aan...
Lees verder

Recht op tegemoetkoming in loonkosten op grond van NOW bij fout in loonopgave?

Het UWV had de aanvraag van een werkgever voor een tegemoetkoming in de loonkosten op grond van de NOW terecht afgewezen op grond van het feit dat de werkgever in januari 2020 en november 2019 geen loon had aangegeven. Dat de accountant een fout had gemaakt bij de loonopgave was geen reden om de subsidie toch toe te kennen. Een jong bedrijf had als gevolg van de coronacrisis te maken gekregen met een aanzienlijke omzetdaling. Het bedrijf had daarom bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden maart, april en mei 2020 aangevraagd op grond van de Eerste tijdelijke noodmaatregel overbru...
Lees verder

Geen ontslag op staande voet voor werknemer die tijdens ziekte elders werkt

Een productiemedewerker die tijdens ziekte gewerkt had als pizzabezorger, was ten onrechte op staande voet ontslagen omdat de werkgever de stelling dat de werknemer zijn beperkingen geveinsd had, niet kon bewijzen. Bij een metaalbedrijf werkte een productiemedewerker, die sinds 11 maart 2019 arbeidsongeschikt was als gevolg van een bedrijfsongeval. De werknemer had bij dat ongeval een gecompliceerde beenbreuk opgelopen. Vanaf 15 november 2019 werd de werknemer door de bedrijfsarts weer in staat geacht om enkele uren per week te werken. Het zou dan moeten gaan om zittend werk en de werknemer zou ook ma...
Lees verder

Ontslag op staande voet wegens onrechtmatig toe-eigenen van flesje water

Een medewerker van een cateringbedrijf op Schiphol was terecht op staande voet ontslagen wegens het overgieten van de inhoud van een flesje water in zijn eigen bidon, omdat hij bekend was met het “zero tolerance” beleid dat de werkgever voerde op het punt van het zich toe-eigenen van andermans zaken. Een bedrijf dat op Schiphol cateringactiviteiten verricht voor verschillende luchtvaartmaatschappijen heeft sinds 1994 een 53-jarige werknemer in dienst. Zijn werk bestaat uit het afhandelen van vertrekkende en terugkomende cateringtrolleys. Op 10 oktober 2019 heeft een leidinggevende gezien ...
Lees verder